Programma

Er zijn twaalf verschillende modules:
Van tamtam tot Bartok

Een kort overzicht van de geschiedenis vanaf het oerbegin van de muziek, de tamtam tot de modernen, waaronder Bartok die met de eerste fonograaf wetenschappelijk onderzoek deed naar volksmuziek van zijn land en ook o.a. Oosterse en Noord-Afrikaanse landen.
Wij maken een lange 'tussenstop' bij de romantiek met o.a. Chopin, die als eerste componist de volksmuziek van zijn geboorteland herkenbaar toepaste in zijn composities.

De ontwikkeling van het orkest

Een les over de kleine ensembles in de Middeleeuwen tot de grote symfonieorkesten in de romantiek. Hoe de overdadige orkestratie weer aanleiding gaf tot de 'doorzichtige ' vorm van het Impressionisme. De enorme vernieuwingen na 1900, 'de modernen'. Zij pasten voor het eerst andere toonsystemen toe.

Herkennen van componisten in de overgang van Barok naar Romantiek

Een les waar we van de tijd van de polyfonie, de overdaad aan versieringen en strakke ritmes gaan naar de homofonie, waarin de melodie de leidende rol heeft. We luisteren welke componisten daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld, zodat we ze leren herkennen.

Enkele instrumenten

Een les over de ontwikkeling van verschillende instrumenten uit het symfonieorkest, zoals de viool, de harp, de fluit, de hobo en de klarinet. Waar komen zij vandaan? Welke plaats hebben zij in verschillende tijden, in of buiten het orkest gehad?

Gemoedsgesteldheden in de muziek en deze ervaren

Aan de hand van verschillende muziekfragmenten kunnen we zelf ervaren wat muziek kan betekenen, op kan roepen en hoe muziek mensen kan be´nvloeden.
Bijvoorbeeld: muziek kan een volksaard vertegenwoordigen of een uitdrukking zijn van het karakter van de componist.

Theorie

Inzicht in verschillende toonladders (ook Chinese) en toonsoorten, samenklanken, ritmes, tekens, effecten.
Wat betekent de driedeling in een symfonie in Allegro-Andante-Allegro? Wat is een suite? Hoe kunnen we vormen herkennen?

Gebeurtenissen en muziek

We luisteren naar programmatische muziek, gecomponeerd voor- of naar aanleiding van een gebeurtenis. Ook naar sfeer- en/of landschapbeschrijvende muziek. Dit kan ook volksmuziek of lichte muziek zijn.

Herkennen van componisten in de overgang van de romantiek naar het impressionisme en de modernen

Een intensieve kennismaking met muziek van deze periode. Van de veelheid van instrumenten bij bijvoorbeeld Berlioz naar de eenvoud, de kleurschildering van Debussy. We leren de componisten herkennen door te luisteren naar de stijlverschillen.

Het lied en de dichters

Een les over de ontwikkeling van het lied met o.a. Schubert, en de dichter Goethe, die in de romantiek een belangrijke plaats innemen.
Wij maken een uitstapje naar het symfonische gedicht.

Volksmuziek en componisten

We beluisteren en analyseren volksmuziek uit o.a. Spanje, Noorwegen, Rusland, Hongarije en ontdekken het gebruik van eenzelfde klankkleur of toonsoort bij componisten uit verschillende volksculturen.

Geloof en muziek

De ontwikkeling van de muziek uit het Midden-Oosten tot de Christelijke muziek van de Middeleeuwen, met oog voor culturele verscheidenheid. We luisteren bijvoorbeeld naar een 'negro spiritual', een hindoe-hymne, een boeddhistische meditatie en een lied voor Allah.

Opera

Hoe heeft de opera zich ontwikkeld vanaf de Renaissance? We gaan in op Classicistische invloeden en Monteverdi als grote vertegenwoordiger in die tijd. Via de hoogbloei in de Romantiek met als bekendste operacomponist Verdi, beluisteren wij muziek tot in de moderne tijd.